A- A A+

Kosten & Erelonen

Advocaat Vanbets - Diest - Kosten & ErelonenDoor tijdig advies te vragen, kan in vele gevallen een langdurig proces en de daarbij horende kosten vermeden worden.

In de eerste plaats dient te worden nagegaan of er een akkoord kan worden gevonden zonder een procedure te starten. Als u na het eerste gesprek beslist om een dossier op te starten, dan dient u uiteraard in te staan voor enerzijds de kosten en anderzijds het ereloon van het kantoor. Hiertoe worden op regelmatige tijdstippen provisies (voorschotten) gevraagd.

Wat de kosten betreft dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de kantoorkosten (administratie) en anderzijds de door het kantoor voorgeschoten kosten (bijv. rolrechten, deurwaarderskosten, griffiekosten, …).

Met het ereloon worden de prestaties van de advocaat vergoed. In principe werkt het kantoor op basis van een uurloon. Afhankelijk van de aard en de hoogdringendheid van de zaak, de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, de moeilijkheidsgraad en het behaalde resultaat kan dit tarief worden aangepast. 

Aan ondernemingen en een aantal particulieren wordt de mogelijkheid geboden om met een abonnement te werken. Dit tarief kan worden aangeboden indien u regelmatig beroep dient te doen op het kantoor voor diverse prestaties, gaande van advies, invorderingen e.d. meer. Een dergelijk abonnement is interessant voor beide partijen, nu op die wijze niet enkel een goede opvolging is verzekerd, maar u als cliënt kan genieten van een voordelig tarief. U kan hiertoe steeds vrijblijvend een offerte aanvragen.

Het is echter ook mogelijk dat u niet zelf voor de kosten en erelonen moet instaan.

Indien er beroep kan worden gedaan op een rechtsbijstandsverzekering waarin dekking is voorzien voor bijstand door een advocaat, dient u niet zelf te betalen. Dan worden de kosten en erelonen van de advocaat betaald door de rechtsbijstandsverzekering. U kan daarbij zelf kiezen op welke advocaat u een beroep wenst te doen.

Indien u een slachtoffer bent van een (verkeers)ongeval of een misdrijf , of indien u dient te verschijnen voor de politierechtbank voor het begaan van een verkeersovertreding, zal u in vele gevallen beroep kunnen doen op de rechtsbijstandsverzekering. U kan steeds uw verzekeringspolis door ons laten nakijken om na te gaan of dit het geval is.

Mogelijkerwijze kan u ook in aanmerking komen voor Pro Deo bijstand. Dit is het geval als uw inkomsten lager zijn dan een bepaalde grens of wanneer u behoort tot een welbepaalde categorie.

Samen met u kijk ik graag na of u hiervoor in aanmerking komt.

 

Opgelet!
Vanaf 1 januari 2014 zal op alle facturen, naast onze kosten en erelonen, 21 % BTW in rekening worden gebracht. Dit geldt zowel voor particuliere cliënten, als voor bedrijven. Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet contact op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Back to Top