A- A A+

Praktijkgebieden

Advocaat Vanbets - Diest - PraktijkgebiedenHuwelijk, echtscheiding en erfrecht:

 • echtscheiding
 • dringende en voorlopige maatregelen bij relationele problemen
 • adoptie, uitoefening ouderlijk gezag en verblijfsregeling minderjarige kinderen
 • onderhoudsgeld
 • vereffening huwelijksgemeenschap
 • huwelijkscontracten
 • erfrechtelijke geschillen
 • schenkingen en testamenten
 • familierecht
 • vermogens- en successieplanning

Invordering facturen en debiteurenbeheer:

 • invorderen facturen
 • efficiënte en snelle opvolging en resultaat
 • minnelijke fase
 • gerechtelijke fase
 • overname van uw debiteurenbeheer

Handels- en ondernemingsrecht:

 • handelsovereenkomsten
 • algemene voorwaarden en facturen
 • handelspraktijken
 • handelsarbitrage en –bemiddeling
 • commerciële geschillen
 • mededingingsrecht
 • niet-concurrentiebedingen
 • consumentenrecht
 • intellectuele eigendom: auteursrecht, merkenrecht, licenties, octrooien, modellen en tekeningen

Verkeersrecht:

 • afhandeling schadeclaims
 • alcoholintoxicatie
 • dronkenschap
 • bijstand bij afhandeling burgerlijke partijstelling
 • bijstand bij strafrechtelijke verdediging bij aansprakelijkheidsvorderingen
 • bijstand voor de politierechtbank bij verkeersovertredingen
 • lichamelijke schade
 • verkeersagressie

Strafrecht:

 • verdediging naar aanleiding van drugs-, en dopingdelicten, milieudelicten, verkeersinbreuken, strafrechtelijke inbreuken
 • burgerlijke partijstelling
 • strafrecht
 • strafbemiddeling
 • snelrecht
 • bijstand Salduz-wetgeving
 • voorlopige hechtenis
 • valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en oplichting, bedreiging en stalking, zedendelicten
 • slagen, verwondingen en doden, diefstal en afpersing
 • heling en witwassen

Huur, bouwrecht en onroerend goed:

 • handelshuur, woninghuur, algemeen huurrecht
 • recht van opstal, erfpacht
 • aansprakelijkheid aannemers en architecten
 • bouwgeschillen
 • kopen en verkopen van onroerende goederen
 • eigendom
 • vruchtgebruik
 • erfdienstbaarheden
 • onteigening

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht:

 • bijstand in schadedossiers
 • lichamelijke schade, letselschade
 • medische aansprakelijkheid
 • beroepsaansprakelijkheid
 • arbeidsongevallen
 • omvang verzekeringsdekking
 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • professionele aansprakelijkheid

Bestuursrecht:

 • gemeenterecht
 • opvolging bouwdossiers en bouwberoepen
 • vreemdelingenrecht

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht:

 • arbeidsovereenkomsten
 • ontslag
 • sociaal strafrecht
 • arbeidsongevallen
 • werkloosheidsreglementering
 • pensioenen
 • ziekteverzekering
Back to Top